ADF Bindings - od početnika do mastera

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

petak, 21. listopad 2016., 14:55

Dvorana

Dvorana B

Trajanje

45'

Za uspješan rad sa Oracle ADF alatom, potrebno je potpuno razumijevanjesvih slojeva MVC arhitekture. ADF Model sloj primjenjuje koncepte koji omogućujurazdvajanje korisničkog sučelja od implementacije poslovnih pravila.ADF Bindings sastavni su dio ADF-a Modela. Abstrakcija modela podatakapreko ADF Modela omogućuje deklarativni pristup razvoju web aplikacije.Uobičajene zadatke poslovne aplikacije moguće je riješiti "out-of-the-box" pristupom.Međutim, ADF Bindings sloj Oracle ADF-a omogućuje znatno više. Potrebno je znati gdje se nalaze bindingsi, kako čitati "bindings tab" na stranici, fragmetu ili task flowu, kako programski koristiti bindingse te kako ih programski kreirati.Pridružite nam se na predavanju, detaljno ćemo prikazati neka od rješenja koje smoimplementirali u našim programskim rješenjima.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , Dizajner
Grupa aktivnosti: Development and Tools

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!