Draško Tomić Riječko Sveučilište

Dr. Draško Tomić je zaposlen kao postdoktorand na Riječkom Sveučilištu, Odjelu za informatiku te Centru za napredno računanje I modeliranje, skraćeno CNRM. 

Pored predavačkih dužnosti, Dr. Draško Tomić radi na istraživanju novih superračunalnih algoritama i infrastruktura, koristeći pri tome CNRM superračunalne resurse. Dr. Draško Tomić je objavio brojne znanstvene i stručne radove u domaćim i stranim časopisima, te održao predavanja na raznim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!