Isporuka Apex aplikacije - Komponentni pristup

Track

APEX

Datum i vrijeme

četvrtak, 19. listopad 2017., 10:20

Dvorana

Dvorana B

Trajanje

45'

Verzioniranje i isporuka malene Apex aplikacije koja sadrži nekoliko desetaka stranica i na kojoj radi manji broj programera je jednostavan zadatak. No, što kada je riječ o velikoj aplikaciji na kojoj istovremeno radi nekoliko razvojnih timova?U ovom predavanju predstavit ću jedan pristup koji se pokazao uspješnim u praksi i to upravo u opisanoj situaciji – velika aplikacija, mnogo programera. Riječ je o komponentnom pristupu, koji Apex aplikaciju doslovce rastavlja na njene sastavne dijelove. Ti dijelovi se pojedinačno verzioniraju u nekom sustavu za kontrolu izvornog koda, a isporuka Apex aplikacije sadrži samo one dijelove koji su mijenjani u sklopu zadnje dorade.U predavanju ću prikazati način izvoza pojedinih komponenti Apex aplikacije u lokalne datoteke, njihovo verzioniranje te način slaganja jedne atomične cjeline za isporuku koja se samostalno može prenijeti na produkcijsku okolinu aplikacije.Alati koje ću koristiti su TOAD, TortoiseSVN te SQLPlus, a automatika spuštanja baznih objekata pokretat će se putem Batch skripte.Inicijalna produkcija Apex aplikacije očito mora sadržavati izvoz te čitave aplikacije, no svaka sljedeća isporuka se može sastojati od pojedinačnih komponenti. Time se olakšava proces isporuke i osigurava se da se na produkcijskoj okolini nađu samo one promjene koje su u tom trenutku trebale biti isporučene.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: Programeri , DBA , Menadžer - operativni

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!