Godišnja HrOUG skupština

Track

Keynote speech

Datum i vrijeme

utorak, 15. listopad 2019., 17:30

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

45'

Redovna godišnja skupština se svake godine održava tijekom godišnje HrOUG konferencije.

Skupštini prisustvuju "fizički" članovi udruge i osobe koje "pravni" članovi ovlaste za sudjelovanje na skupštini.

Na skupštini predsjednik podnosi izvještaj o protekloj godini, te plan sa slijedećih godinu dana.

Detalji o predavanju

Vrsta: Keynote speach
Grupa aktivnosti: Keynote speech

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku