Dodatni program

Dodatni program

Akreditacijski pult

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Akreditacijski pult

Dvorana Kornati

Trajanje: 540'

Dodatni program

Akreditacijski pult

Dvorana Kornati

Trajanje: 540'

Dodatni program

Akreditacijski pult

Dvorana Kornati

Trajanje: 390'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 14:30

Dvorana Kornati

Trajanje: 360'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 15:30

Dvorana Kornati

Trajanje: 420'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 08:30 - 18:30

Dvorana Kornati

Trajanje: 600'

Dodatni program

Akreditacijski pult 16:00 - 20:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Akreditacijski pult 16:00 - 20:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Akreditacijski pult 16:00 - 20:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Akreditacijski pult 17:00 - 20:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 180'

Dodatni program

Akreditacijski pult 8:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 530'

Dodatni program

Akreditacijski pult 8:30 - 18:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 570'

Dodatni program

Akreditacijski pult 9:00 - 16:00

Dvorana Kornati

Trajanje: 480'

Dodatni program

Dobrodošlica u foajeu hotela uz Studio smijeha

Dvorana Kornati

Trajanje: 210'

Dodatni program

Godišnja skupština HrOUG-a

Dvorana Kornati

Trajanje: 45'

Dodatni program

Godišnja skupština HrOUG-a

Dvorana A

Trajanje: 45'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 15 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 15'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza 20 minuta

Dvorana Kornati

Trajanje: 20'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 105'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 105'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 105'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 120'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 120'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 120'

Dodatni program

Pauza za večeru

Dvorana Kornati

Trajanje: 120'

Dodatni program

Registracija sudionika (16:00 - 20:00)

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Registracija sudionika (8:30 - 18:00)

Dvorana Kornati

Trajanje: 690'

Dodatni program

Registracija sudionika (8:30 - 18:00)

Dvorana Kornati

Trajanje: 690'

Dodatni program

Relax time (bazen, SPA, šetnja, trčanje, streličarstvo, zračni pištolj, ....)

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Relax time (bazen, SPA, šetnja, trčanje, streličarstvo, zračni pištolj, ....)

Dvorana Kornati

Trajanje: 90'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Ručak

Dvorana Kornati

Trajanje: 60'

Dodatni program

Slobodna večer za posjet Rovinju + zabavni sadržaji u foajeu hotela

Dvorana Kornati

Trajanje: 240'

Dodatni program

Sport & glazba u dvorcu

Dvorana Kornati

Trajanje: 300'

Dodatni program

Večera

Dvorana Kornati

Trajanje: 75'

Dodatni program

Večera

Dvorana Kornati

Trajanje: 105'

Dodatni program

Večera

Dvorana Kornati

Trajanje: 105'