Aleksander Radovan HUJAK

Aleksander Radovan diplomirao je računarstvo 2004. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno završava doktorski studij. Ima više od 12 godina iskustva s Javom i ima položen certifikat OCP, a priprema certifikat OCM. 

Trenutno je zaposlen kao voditelj Java razvoja u KING ICT-u, te također radi kao viši predavač na nekoliko visokih učilišta u Zagrebu i okolici na nizu programskih kolegija vezanih uz Javu i srodne tehnologije. Autor je niza nastavnih materijala, planova i programa predmeta koje predaje te stručnih radova objavljenih na raznim konferencijama. Posljednje 2 godine je predsjednik Odbora za edukaciju Hrvatske udruge Java korisnika (HUJAK).

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!