Rijad Devlić (KOAUTOR) Elektroprivreda BiH

Po zanimanju sam diplomirani inžinjer elektrotehnike. Trenutno sam zaposlen kao administrator(EPBiH) uglavnom Oracle baza podataka. U početku karijere sam radio i kao softverski inžinjer. Učestvovao sam na više softverskih projekata koji uključuju razvoj, migraciju i centralizaciju aplikacija i baza. Tu bih naročito izdvojio implementaciju projekata čiji sam aktivni učesnik i realizator i to: centralizacija i migracija biling baza podataka na Oracle database appliance(ODA), uvođenje IBM Guardium security rješenja za Oracle baze, implementacija modula daljinskih očitanja za potrebe biling aplikacije, učešće na projektu uvođenja SAP rješenja kao član BC tima itd .Član sam Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - Bosanskohercegovački komitet. Primarno interesovanje su mi Oracle baze podataka sa iskustvom od preko 10 godina rada i gdje posjedujem certifikat OCP za Oracle 11g bazu. U zadnje vrijeme mogu zabilježiti vođenje projekta implementacije nove Oracle FMW arhitekture.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku